Трите Бора, село Дебелец, Язовир Цонево

село Дебелец, Вили Трите Бора
0886 000 523; 0896 674 721; 0895 038 961
Email: trite_bora@abv.bg
 

Язовир Цонево

Разположен е в Източна Стара планина, Област Варна. Намира се югозападно от село Цонево, на река Луда Камчия. Неговата площ е 23,9 km², а обемът му е 1253 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г. Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир „Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.


Общи условия
2023, Всички права запазени.


село Дебелец, Вили Трите Бора
0886 000 523; 0896 674 721; 0895 038 961
Email: trite_bora@abv.bg